Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop

Wie zijn wij?

Deze webshop is een samenwerking tussen Dynamo Bertem VZW en Cybertex Textielbedrukking.
Cybertex staat in voor het webplatform van de shop en de afhandeling van de bestellingen.

Artikel 1: Algemene Bepalingen

De e-commerce website van Dynamo Bertem VZW met maatschappelijke zetel te Sint-Medardusstraat 12, 3060 Bertem Ondernemingsnummer BE0864.250.796 en Cybertex textielbedrukking met maatschappelijke zetel te André Emondstraat 38E , 3012 Wilsele Ondernemingsnummer BE0525654975. Deze samenwerking wordt hierna “Dynamo Bertem webshop”genoemd , en biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderstaande Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webwinkel (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Dynamo Bertem moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Dynamo Bertem webshop aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Dynamo Bertem niet. Dynamo Bertem is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Dynamo Bertem webshop is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze textielbedrukker (dynamobertem@cybertex.store).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Dynamo Bertem webshop. Dynamo Bertem webshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online Aankopen

Nadat de Klant de bestelling heeft bevestigd op de webwinkel, krijgt zij de uitnodiging tot betaling (dit kan online met de bankkaart of via paypal. Een bestelling is pas definitief zodra de betaling afgerond is.
Bij problemen met de betaling kan u met ons contact opnemen (dynamobertem@cybertex.store).

Artikel 5: Levering en Uitvoering van de Overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering van de bestelde goederen kan op volgende wijze uitgevoerd worden:

  • De bestelde goederen worden specifiek voor u vervaardigd , hierdoor moet u op een gemiddelde levertijd van 14 dagen rekenen. Indien de levertijd groter is (vb wegens onbeschikbaarheid bij de leverancier) , dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
  • Levering aan het afleveradres dat is opgegeven door de Klant tijdens de bestelling. Voor deze dienstverlening wordt er een kost aangerekend van 6 EURO
  • Gratis afhaling is mogelijk bij Cybertex, André Emondstraat 38E , 3012 Wilsele

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Dynamo Bertem webshop. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Dynamo Bertem webshop. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Dynamo Bertem webshop te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Omruilen

Gezien alle aangeboden artikelen op de webshop van Dynamo Bertem gepersonaliseerd zijn, is het niet mogelijk om bestelde artikelen om te ruilen.

Artikel 8: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Dynamo Bertem webshop respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het communiceren over de status van de bestelling, het verwerken van de bestellingen en betaling, het leveren van de bestelde goederen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Dynamo Bertem (dynamobertem@cybertex.store), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Zowel Dynamo Bertem als Cybertex, behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Dynamo Bertem webshop heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Dynamo Bertem webshop houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op dynamobertem@cybertex.store.

Artikel 9: Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Enkel technisch noodzakelijke gegevens zullen bijgehouden worden in deze cookies.